זמני קורסים

מערכת הקורסים לשנת הלימודים 2014 -2015
בשלוחות של המכללה האקדמית בווינגיט 

קורסי מזרן:

ספטמבר 2014 , לפרטים שירלי טאו זימברג : 0526752439

קורסי מכשירים:

ספטמבר 2014 , לפרטים : שירלי טאו זימברג 0526752439

טלפון של המכללה האקדמית בוינגיט : 03-6470802

לתוכנית הלימודים