תקנון ונהלים

1. מנוי – מנוי הפילאטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה למתעמל אחר.
2. הרשמה – דמי הרשמה חד פעמיים יגבו מכל נרשם.
3. תיאום – יש לתאם מראש מועד לאימון. אנו ממליצים לתאם ימים ושעות קבועים.
4. זמנים – נא להגיע לאימון בזמן ובאם ישנם סידורים מנהלתיים, יש לסיימם לפני תחילת האימון.
5. מכשירים – חל איסור מוחלט להשתמש במכשירים ללא אישור והשגחת המדריך.
6. לבוש – בגדי התעמלות נוחים וגרביים, אין להתעמל ברגליים יחפות.
7. מגבת – מומלץ להביא מגבת לאימון.
8. ביטולים – אימון פילאטיס יש לבטל לכל המאוחר יום קודם עד השעה 20:00 - לאימון ביום א' או יום לאחר חג/שבתון – יש להשאיר הודעה במשיבון לכל המאוחר יום קודם עד השעה 20:00 - אימון שיבוטל לאחר מכן יחויב בתשלום מלא.
9. תוקף המנוי – סדרת האימונים מוגבלת בזמן: 
- מנוי חודשי (עד 8 אימונים).
- מנוי 3 חודשים (עד 24 אימונים כולל אפשרות הקפאה לשבוע).
- מנוי חצי שנתי (עד 48 אימונים כולל אפשרות הקפאה לשבועיים).  
- מנוי שנתי (עד 100 אימונים כולל אפשרות הקפאה לחודש)
- בתום תקופת המנוי או בתום ניצול האימונים- לפי הקודם מביניהם יפוג תוקף המנוי.
10. תשלום – התשלום יתבצע לפני תחילת המנוי.
11. אין החזרים כספיים (לידיעתך - ביטול אשראי או צ'ק מנוגד לחוק).
12. פטור מאחריות בגין נזק ו/או אבדן חפצים ודברי ערך – הנהלת המכון אינה אחראית לנזק, אבדן או גניבה של כל חפץ. הלקוח בחתימתו, מאשר כי הוא פוטר את המכון מכל נזק, אבדן או גניבה של חפצים.
13.שינויים והחלפות במערכת המורים – הנהלת המכון אינה מחויבת למערכת מדריכים קבועה. 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן